ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ตัวอย่างงานปั้น

หุ่นขี้ผึ้ง

ต้นแบบ

*********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

 

พระพุทธรูปไทย

BUDDHA STATUE

**********

รายการพระพุทธที่มีพิมพ์แล้ว

 1. พระพุทธชินราช
 2. พระสุโขทัย
 3. พระอู่ทอง
 4. พระเชียงแสน
 5. พระแก้วมรกต
 6. พระยืนประจำวัน (พระประจำวันจันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์)
 7. พระประจำวันเกิด ทรงเครื่อง
 8. พระประจำวันเกิด ทรงเครื่อง แบบทราวดี
 9. พระประจำวันเกิด ซิลิก้า สีประจำวันเกิด
 10. พระประจำเดือนเกิด
 11. พระประจำปีเกิด
 12. พระทรงเครื่อง ยืน
 13. พระทรงเครื่อง นั่ง หรือ พระรัตนห่มลาย
 14. สมเด็จองค์ปฐม
 15. พระนาคปรก (พระประจำวันเสาร์)
 16. พระนอน (พระประจำวันอังคาร)
 17. พระนอน ปรินิพาน
 18. พระนอน วัดราชา
 19. พระป่าเลไลย์ (พระประจำวันพุธ กลางคืน)
 20. พระพุทธมณฑล (ลีลา)
 21. พระปางลีลา หม่ผ้าเรียบ
 22. พระสิวรี (ท่ายืน)
 23. พระสิวรี (ท่านั่ง)
 24. พระโมคลา พระสารีบุตร (ท่ายืน)
 25. พระโมคลา พระสารีบุตร (ท่านั่งคุกเข่า)
 26. พระร่วงโรจน์ฤทธิ์
 27. พระเสริม (หลวงพ่อพระเสริม)
 28. พระใส
 29. พระสุก (หลวงพ่อสุก) วัดศรีคุณเมือง หนองคาย
 30. พระอินเดีย นั่ง
 31. พระอินเดีย นั่ง ฐานปัญจวัคคีย์ กระบังใหญ่
 32. พระอินเดีย ยืน
 33. พระพุทธเมตตา
 34. พระดำ หรือ หลวงพ่อองค์ดำ
 35. พระ Toluvilla (เป็นงานสั่งปั้นพิเศษ)
 36. พระศรีอาริยเมตไตรยพุทธเจ้า
 37. พระไพรีพินาศ
 38. พระกาฬ
 39. พระเจ้า 5 พระองค์
 40. พระอุปคุต
 41. พระบัวเข็ม
 42. พระเศรษฐีนวโกฏิ
 43. พระสังขจายไทย
 44. พระสังขจายจีน
 45. พระเสื้อเมือง (ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง)
 46. พระทรงเมือง (ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง)
 47. พระกาฬไชยศรี (ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง)
 48. เจ้าพ่อหอกลอง (ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง)
 49. เจ้าพ่อเจตคุปต์ (ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง)
 50. พระสยามเทวาธิราช
 51. พระภูมิ
 52. พระชินสีห์ วัดบวร
 53. พระชินสีห์ วัดชิโนรส
 54. พระศรีศาสดา วัดบวร
 55. พระศรีศากยมุนี วัดสุทัศน์
 56. พระประจำ วัดสุทัศน์ รอบกำแพง
 57. พระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง ประเทศลาว
 58. พระชินะปัญชะระ
 59. พระนิรันตราย
 60. พระมาลัย
 61. พระพุทธธรรมราชา
 62. พระพุทธเจ้า พร้อม เบญจวัคคี ทั้ง 5
 63. พระพังพระกาฬ
 64. พระพุทธรูปปางคันธารราฐหรือปางขอฝน
 65. พระปางเปิดโลก
 66. พระอานนท์
 67. พระอรหันต์
 68. พระรอด
 69. พระพุทธเจ้า ปางทรมานกาย
 70. พระพุทธรูปปางประสูติ Baby Buddha (ปางประสูติ)
 71. พระพม่า Myanmar's Buddha
 72. พระธิเบต หรือ พระประเทศเนปาล
 73. พระธิเบต องค์กูรู
 74. พระธิเบต พระศรีอริยเมตตรัย Meiteya
 75. พระกริ่ง
 76. พระพุทธรูปปางฉันผลสมอ
 77. พระพุทธรูปปางชี้อัครสาวก
 78. พระพุทธรูปปางพระเกศธาตุ
 79. พระสามสมัย ทรงเครื่อง
 80. พระวิสาขะ
 81. พระเจ้าแสนสุข
 82. พระพุทธไภษัชยคุรุไวฑูรย์ปรพภาตถาคต
 83. พระพุทธเจ้าเสด็จดาวดึงส์
 84. พระคลัง
 85. พระยอดธง
 86. หลวงพ่อทันใจ หรือ พระเจ้าทันใจ
 87. หลวงพ่อบ้านแหลม
 88. หลวงพ่อเขาตะเครา
 89. หลวงพ่อวัดไร่ขิง
 90. หลวงพ่อพุทธสิหิงค์
 91. หลวงพ่อพุทธสิหิงค์ นครศรีธรรมราช
 92. หลวงพ่อโสธร
 93. หลวงพ่อโต วัดบางพลี
 94. หลวงพ่อมงคลบพิตร
 95. หลวงพ่อเพชร
 96. หลวงพ่อธรรมจักร
 97. หลวงพ่อแก่นจันทน์
 98. หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง อยุธยา
 99. หลวงพ่อศิลา
 100. หลวงพ่อศิลาขาว วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
 101. หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์
 102. หลวงพ่อวัดหน้าพระเมรุ วัดหน้าพระเมรุราชิการาม
 103. หลวงพ่อโต (สมเด็จโต) วัดอินทรวิหาร
 104. พระชัยหลังช้าง
 105. พระปางภัตตกิจ หรือ พระจกบาตร
 106. เสาอโศก
 107. พระพุทธพรหม
 108. หลวงพ่อวัดไตรมิตร
 109. พระโบราณ (ทรงเครื่องแบบทราวดี)
 110. พระมิลาเรปะ
 111. พระสุนทรีวาณี
 112. พระวัยทัต

 

*********

*********

*********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********