ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

ฆ้อง และ ขาตั้งฆ้อง

GONG AND STAND

*********

รูปที่ 1

ฆ้อง พม่า

GONG OF BURMA

 

รูปที่ 2

ฆ้อง ลายรดน้ำ

GONG WITH 100% GOLD PLATED

 

รูปที่ 3

ฆ้องไทย มี 2 อย่า

ทำจาก เหล็บชุบซิ้ง หรือ ทองเหลือง

GONG THAI, HAVE 2 KINDS

MADE FROM STEEL AND BRASS

 

รูปที่ 4

ฆ้องไทย มี 2 อย่า

ทำจาก เหล็บชุบซิ้ง หรือ ทองเหลือง

GONG THAI, HAVE 2 KINDS

MADE FROM STEEL AND BRASS

 

รูปที่ 5

ผ่างทองเหลือง

CHINESE GONG MADE OF BRASS

MADE IN THAILAND

 

ตัวอย่างขาตั้งฆ้อง แบบที่ 1

GONG STAND TYPE 1

 

ตัวอย่างขาตั้งฆ้อง แบบที่ 2

GONG STAND TYPE 2

 

ตัวอย่างขาตั้งฆ้อง แบบที่ 3

GONG STAND TYPE 3

 

ตารางขนาด ฆ้องไทย

มีทั้งทำจาก ทองเหลือง และ เหล็กชุบซิ้ง

*********

*********