ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

รอยพระพุทธบาท

Buddha Foot Print

*********

รูปที่ 1

รอยพระบาท 1 คืบ

H 13 W 32 D 21 cm

 

รูปที่ 2

รอยพระบาท 1 คืบ

H 13 W 32 D 21 cm

 

รูปที่ 3

รอยพระบาท 1 ศอก

H 27 W 97 D 48 cm

 

รูปที่ 4

รอยพระบาท 1 ศอก

H 27 W 97 D 48 cm

 

รูปที่ 5

รอยพระบาท 1 ศอก คืบ

H 28 L 96 D 47 cm

 

รูปที่ 6

รอยพระบาท 2 ศอก

H 29 L 129 D 65 cm

 

รูปที่ 7

รอยพระบาท 2 ศอก พิมพ์ บม

H 28 W 106 D 59 cm

Code11CXSWQZXXBG

Code16SellCGKSQZXVX

 

รูปที่ 8

รอยพระบาท 2 ศอก พิมพ์ บม

H 28 W 106 D 59 cm

Code11CXSWQZXXBG

Code16SellCGKSQZXVX

 

รูปที่ 9

รอยพระบาท 2 ศอกคืบ

ทองเหลือง

H34 W62 D143 ซม

 

รูปที่ 10

รอยพระบาท 2 ศอกคืบ

ทองเหลือง

H34 W62 D143 ซม

 

รูปที่ 11

รอยพระบาท 2 ศอก คืบ ลึก 3 รอย

รูปที่ 12

รอยพระบาท 3 ศอก คืบ ลึก 3 รอย

H 36 W 217 D 93 cm

 

รูปที่ 13

รอยพระบาท 3 ศอก ลึก 3 รอย

รูปที่ 14

รอยพระบาท 4 ศอก

H 39 L 210 D 95 cm

 

รูปที่ 15

รอยพระบาท 5 ศอก

H 37 W 272 D 115 cm

 

รูปที่ 16

รอยพระบาท 5 ศอก

H 37 W 272 D 115 cm

 

รูปที่ 17

รอยพระบาท รหัส บม

H 6 W 90 D 52 cm

Code12GXORZXVX

 

 

*********

*********