ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

โคมไฟฟ้า

ประดับ โบสถ์ ศาลา วิหาร

และสถานที่ต่างๆ

*********

รูปที่ 1

โคมไฟ 9 ช่อ

 

รูปที่ 2

โคมไฟ 9 ช่อ

 

รูปที่ 3

โคมไฟ 12 ช่อ

 

รูปที่ 4

โคมไฟ 16 ช่อ

 

รูปที่ 5

โคมไฟ 19 ช่อ

 

รูปที่ 6

โคมไฟ 24 ช่อ

 

รูปที่ 7

โคมไฟ 29 ช่อ

 

รูปที่ 8

รูปที่ 9

โคมไฟฟ้า ดอกบัว คริสตรัล เล็ก

สูงประมาณ 28 ซม กว้าง 19 ซม

สำหรับบูชาหน้าพระ

หรือ บนโต๊ะหมู่บูชา

(หยุดการผลิตแล้ว)

 

รูปที่ 10

โคมไฟฟ้า ดอกบัว คริสตรัล เล็ก

สูงประมาณ 28 ซม กว้าง 19 ซม

สำหรับบูชาหน้าพระ

หรือ บนโต๊ะหมู่บูชา

(หยุดการผลิตแล้ว)

 

รูปที่ 11

โคมไฟฟ้า ดอกบัว คริสตรัล ใหญ่

สูงประมาณ 33 ซม กว้าง 29 ซม

สำหรับบูชาหน้าพระ

หรือ บนโต๊ะหมู่บูชา

(หยุดการผลิตแล้ว)

 

รูปที่ 12

โคมไฟฟ้า ดอกบัว คริสตรัล ใหญ่

สูงประมาณ 33 ซม กว้าง 29 ซม

สำหรับบูชาหน้าพระ

หรือ บนโต๊ะหมู่บูชา

(หยุดการผลิตแล้ว)

 

   

ตัวอย่าง แบบที่ 13

ต้นละ Code17CDPOZXXCD

ต้นละ Code17SellCGJORZXDX

 

ตัวอย่าง แบบที่ 14

โคมไฟดอกบัว Crystal

สูง 38 ซม

 

ตัวอย่าง แบบที่ 15

โคมไฟดอกบััว Crytal

สูง 58 ซม

 

ตัวอย่าง แบบที่ 16

โคมไฟ Crystal

สูง 36 ซม

 

********

ยังมีแบบให้ท่านเลือกอีกมากมาย

กรุณาติดต่อทางร้าน หรือ มาเยี่ยมชมสินค้าที่ร้าน

มี โคมไฟคริสตรัล หลายขนาด

มีฉัตรคริสตรัล มีเชิงเทียนพรรษาคริสตัล

มีดาวประดับโบสถ์คริสตรัล

*********

*********