ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

กลองเพล

Drum , Drum's Stand ,

Rain Drum and

Thai Drum

*********

ตัวอย่าง

กลองเพล

 

 

 

 

ขาตั้งกลองเพล

ต้องสั่งทำนะครับ

ตัวอย่าง ขาตั้งกลองเพล

แบบพิเศษ

(ต้องมีรหัสผ่าน)

 

 

ตาราง ขนาดกลองเพล ต่างๆ

 

กลองสบัดไชย

ต้องสั่งทำนะครับ

 

กลองมโหระทึก (ทองเหลือง)

พื้นบนกว้าง 16 นิ้ว สูง 16 นิ้ว
พื้นบนกว้าง 18 นิ้ว สูง 17.5 นิ้ว
พื้นบนกว้าง 20 นิ้ว สูง 18 นิ้ว
พื้นบนกว้าง 22 นิ้ว สูง 18.5 นิ้ว
พื้นบนกว้าง 24 นิ้ว สูง 19 นิ้ว
พื้นบนกว้าง 26 นิ้ว สูง 21 นิ้ว
พื้นบนกว้าง 30 นิ้ว สูง 25 นิ้ว
พื้นบนกว้าง 40 นิ้ว สูง 27 นิ้ว

 

กลองยาว

มีขนาดหน้ากว้างกลอง

8 นิ้ว 9 นิ้ว 10 นิ้ว 11 นิ้ว 12 นิ้ว

 

*********

********