ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

เครื่องตบแต่ง

มณฑป

เจดีย์ และ พระพุทธรูป

เพื่อความสวยงาม

*********

รูปที่ 1

บังแทรก

 

 

รูปที่ 2

บังแทรก กว้าง 9 ซม สูง 38 ซม

Code12VBMRZXGX ต่อ คู่

 

รูปที่ 3

บังแทรก (พัดยศใหญ่) สูง 47 ซม

Code12TBKQZXDX ต่อ คู่

 

รูปที่ 4

จามร กว้าง 6 ซม สูง 30 ซม

Code12DXJSZXMX ต่อ คู่

 

รูปที่ 6 รอ Update

รูปที่ 5

บังแทรก กว้าง 7 ซม สูง 30 ซม

Code12MXJMZXSQ ต่อ คู่

 

รูปที่ 6

รูปที่ 7

บังแทรก มีขนาด 3 นิ้ว สูง 39 ซม

ขนาด 4 นิ้ว สูง 48 ซม

 

รูปที่ 7

บังแทรก มีขนาด 3 นิ้ว สูง 39 ซม

ขนาด 4 นิ้ว สูง 48 ซม

 

รูปที่ 8

บังแทรก

ขนาด 3 นิ้ว สูง 39 ซม

Code12CBSLZXMX ต่อ คู่

ขนาด 4 นิ้ว สูง 48 ซม

Code12MXMEZXCX ต่อ คู่

 

รูปที่ 8

บังแทรก

ขนาด 3 นิ้ว สูง 39 ซม

Code12CBSLZXMX ต่อ คู่

ขนาด 4 นิ้ว สูง 48 ซม

Code12MXMEZXCX ต่อ คู่

 

รูปที่ 9

ฉัตรทองเหลือง ตีมือ ปิดทองคำ ลงยา

มีหลายขนาด ดังนี้

วงล่าง 1.5 นิ้ว สูง 32 ซม

Code12VBKQZXRX ต่อ คู่

วงล่าง 2 นิ้ว สูง 41 ซม

Code12TRKRZXMR ต่อ คู่

วงล่าง 3.5 นิ้ว สูง 64 ซม

Code12TGJWQZXVM ต่อ คู่

 

รูปที่ 9

ฉัตรทองเหลือง ตีมือ ปิดทองคำ ลงยา

มีหลายขนาด ดังนี้

วงล่าง 1.5 นิ้ว สูง 32 ซม

Code12VBKQZXRX ต่อ คู่

วงล่าง 2 นิ้ว สูง 41 ซม

Code12TRKRZXMR ต่อ คู่

วงล่าง 3.5 นิ้ว สูง 64 ซม

Code12TGJWQZXVM ต่อ ค

 

รูปที่ 10

ฉัตรตั้ง ทองเหลือง ตีลาย

ปิดทองคำ 100%

วงล่าง 1.5 นิ้ว สูง 32 ซม่

วงล่าง 2 นิ้ว สูง 41 ซม

วงล่าง 3.5 นิ้ว สูง 64 ซม

 

รูปที่ 10

ฉัตรตั้ง ทองเหลือง ตีลาย

ปิดทองคำ 100%

วงล่าง 1.5 นิ้ว สูง 32 ซม่

วงล่าง 2 นิ้ว สูง 41 ซม

วงล่าง 3.5 นิ้ว สูง 64 ซม

 

รูปที่ 11

พัดโบก

 

รูปที่ 12

พัดโบก

 

รูปที่ 13

พัดโบก

ขนาด กว้าง 8 ซม สูง 28 ซม

Code12TRSRZXBX

 

รูปที่ 13

พัดโบก

ขนาด กว้าง 8 ซม สูง 28 ซม

Code12TRSRZXBX

 

รูปที่ 14

ทองน้อย ไฟเบอร์กลาส

ปิดทองคำ 100% ลงยา

ประดับ Crystal

กว้าง 19 ซม สูง 32 ซม

Code12GRESZXGX

 

รูปที่ 15

ทองน้อย งานไฟเบอร

์ ปิดทองคำ ลงยา

ประดับด้วยกระทงผ้า

 

 

 

รูปที่ 16

ทองน้อย ไฟเบอร์กลาส

ปิดทองคำ 100% ลงยา

กว้าง 9 ซม สูง 19 ซม ไม่รวมเทียน

Code12GXJOZXCX

 

 

 

รูปที่ 17

พุ่ม ไฟเบอร์กลาส

ปิดทองคำ 100% ลงยา

ขนาดเล็ก กว้าง 10 ซม สูง 29 ซม

Code12RVKJZXRX ต่อ คู่

ขนาดใหญ่ กว้าง 20 ซม สูง 60 ซม

Code12GXSRQZXBX

 

รูปที่ 18

หงส์ คู่ ปิดทองคำ 100% ลงยา

 

 

รูปที่ 19

พานทองเหลือง ตีลาย

ปิดทองคำ 100% ลงยง

 

รูปที่ 20

งาช้าง ซิลิก้า

ขนาด กลาง สูง 18 ซม

Code12CBMJQGX ต่อ คู่

ขนาด ใหญ่ สูง 23 ซม

Code12RBKJQZDX ต่อ คู่

ขนาด บิ๊ก สูง 39 ซม

Code12CXJSZXOX ต่อ คู่

 

รูปที่ 21

เทวดา ทองเหลือง

ปิดทองคำ 100% ติด Crystal

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 22

เทวดา คุกเข่า ถือฉัตร

Code12VGKZQXBX ต่อ คู่

เทวดา คุกเข่า ถือพุ่ม

Code12RBSQZXAB ต่อ คู่

 

 

รูปที่ 23

ฐานดอกบัว ดินปั้น

สำหรับ วางเจดีย์ หรือ ผอบ

มีหลายขนาดให้ท่านเลือก

 

 

 

รูปที่ 24

ฐานดอกบัว

Crystal มีหลายขนาด หลายสี

 

 

รูปที่ 25

ฐานดอกบัว

สำหรับ เจดีย์ และ ผอบ

มีหลายขนาดให้เลือก

 

*********

*********