ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

 

กระถางธูป 3 ขา

และ แบบอื่นๆ

*********

แบบที่ 1

กระถางธูป มังกร 35 นิ้ว

มีหลังคา มีหลายขนาดนะครับ

ทองเหลือง รมดำ 2 สี

ขนาดวัดที่ปากกว้าง ดังนี้

15 นิ้ว Code16SellVBJRZZXXDX

19 นิ้ว Code16SellTVJPZZXXTX

26 นิ้ว Code16SellBDSOZZXXMX

35 นิ้ว Code16SellGXKRZZXXKX

43 นิ้ว Code16SellRAERZZXXEX

 

แบบที่ 2

กระถางธูป 3 ขา มังกรคู่

กว้าง 27 นิ้ว สูง 42 นิ้ว

ทองเหลือง รมดำ

Code16SellVBJRZZXXRX

 

แบบที่ 3

กระถางธูป 3 ขา ลายไผ่

กว้าง 27 นิ้ว สูง 51 นิ้ว

ทองเหลือง รมดำ

Code16SellTRMOZZXXMO

 

แบบที่ 4

กระถางธูป 3 ขา หัวสิงค์

ปากกว้าง 24-28 นิ้ว

ทองเหลือง ขัดเงา หรือ รมดำ

Code16SellTKORQZXRK

 

 

แบบที่ 5

กระถางธูป 3 ขา

ปากกว้าง 35 นิ้ว H 108 cm

ไม่มีถาดรองขา

ทองเหลือง ขัดเงา หรือ รมดำ

Code16SellGDJOZZXXOZ

 

แบบที่ 6

กระถางธูป มังกร 3 ขา

ไม่มีหลังคา

ทองเหลือง ขัดเงา หรือ รมดำ

มีขนาดดังต่อไปนี้

วัดที่ ปากกว้างของกระถางธูป

15 นิ้ว Code16SellCGPZZXXPX

19 นิ้ว Code16SellDGJSZZXXJX

26 นิ้ว Code16SellCDJOZZXXOJ

35 นิ้ว Code16SellDVMWZZXXMW

43 นิ้ว Code16SellGXKRZZXXKX

 

แบบที่ 7

กระถางธูป 3 ขา

กว้าง 27 นิ้ว สูง 42 นิ้ว

ทองเหลือง รมดำ

Code16SellVBJRZZXXRX

 

แบบที่ 8

กระถางธูป ปากกว้าง 43 นิ้ว

ฐานมังกร 3 ตัว

ทองเหลือง ขัดเงา หรือ รมดำ

Code16SellCDERZZXXER

 

แบบที่ 9

กระถางธูป 3 ขา

ปากกว้าง 35 นิ้ว H 108 cm

มีถาดรองขา

ทองเหลือง ขัดเงา หรือ รมดำ

Code16SellGDSQZZXXSX

 

BUN1IN35XS

แบบที่ 10

BUN1IN35XA

กระถางธูป 3 ขา

ปากกว้าง 35 นิ้ว (สูง 2.5 ม)

มีหลังคา ลายมังกร

ลงทราย Code17CGJRZZXXVS

Code17SellCDSKZZXXGT

รหัส บม.

H250 W183 D122 ซม

ปากกว้างภายใน 28 นิ้ว

แบบที่ 11

BUN1IN35NA

กระถางธูป 3 ขา ปากกว้าง 35 น้ว

ลายมังกร ไม่มีหลังคา

Code18BXOZZXXXVT

บม.

H130 W190 D84 ซม

(สูงถึงปาก 107 ซม - กว้างปาก 90 ซม)

 

แบบที่ 12

FACIN3L24A

กระถางธูป 3 ขา

ปากกว้าง 24 นิ้ว ไม่มีหลังคา

ลายมังกร (พิมพ์ใหม่) รมกีวี

จช.

H144 W115 D87 ซม

*********

*********