ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

งานทองเหลือง เพ้นท์สี

Brass Doll , Color Painting

*********

ตัวอย่างที่ 1

YWP1CS05CP

พระเชียงแสน 5 นิ้ว เพ้นท์สี

Code19RWQ/JSZX

 

ตัวอย่างที่ 2

YWP1DN08CP

ตัวละคร ชาย

สูง 8 นิ้ว เพ้นท์สี

Code19MWQX/OZXX

 

ตัวอย่างที่ 3

YWP1DN12CP

ตัวละคร ชาย

สูง 12 นิ้ว เพ้นท์สี

Code19RWQX/JSZX

 

ตัวอย่างที่ 4

YWP1EPSSCP

ช้าง จิ๋ว ชูงวง สูง 2.5 นิ้ว

Code19SWQ/KRQ

 

YWP1EPMMCP

ช้าง กลาง ชูงวง สูง 3 นิ้ว

Code19SOQ/EZX

 

YWP1EPLLCP

ช้าง ใหญ่ ชูงวง สูง 4 นิ้ว

Code19RWQ/JSZX

 

ตัวอย่างที่ 5

YWP1GN15CP

กินรี สูง 15 นิ้ว

พนมมือ เพ้นท์สี

องค์ละ Code19JSZX/SEZX

 

ตัวอย่างที่ 6

YWP1GN31CP

กินรี สูง 31 นิ้ว

พนมมือ เพ้นท์สี

องค์ละ Code19RQZ/JSQZX

 

ตัวอย่างที่ 7

YWP1KT06CP

เทพคนธรรพ์ สูง 6 นิ้ว

เล่นดนตรี เพ้นท์สี

Code19KRQ/POQ

 

ตัวอย่างที่ 8

YWP1KT08CP

เทพคนธรรพ์ สูง 8 นิ้ว

เล่นดนตรี เพ้นท์สี

Code19ERQX/JRWQX

 

ตัวอย่างที่ 9

YWP1MK11CP

เมขลาล่อแก้ว

สูง 11 นิ้ว เพ้นท์สี

Code19ERQX/JRWQX

 

ตัวอย่างที่ 10

YWP1PK04CP

พระพิฆเณศ 4 นิ้ว เพ้นท์สี

Code19RWQX/JSZX

 

ตัวอย่างที่ 11

YWP1RS10CP

รามสูร เขวี้ยงขวาน

สูง 10 นิ้ว เพ้นท์สี

Code19EZXX/JKRQX

 

ตัวอย่างที่ 12

YWP1RS15CP

พระรามแผงศร

สูง 15 นิ้ว เพ้นท์สี

Code19ORQX/JPZX

 

ตัวอย่างที่ 13

YWP1RS30CP

พระรามแผงศร

สูง 30 นิ้ว เพ้นท์สี

Code19MSZX/EOZX

 

ตัวอย่างที่ 14

YWP1SD28CP

นางสีดา ยืนเขย่ง

จีบมือ สูง 28 นิ้ว เพ้นท์สี

Code19MQZX/ERZX

 

ตัวอย่างที่ 15

YWP1ST04CP

พระนาคปรก 4 นิ้ว เพ้นท์สี

Code19RWQ/JSZX

 

ตัวอย่างที่ 16

YWP1TP07CP

YWP2TP07CP

เทพพนม ชาย หญิง

สูง 7 นิ้ว เพ้นท์สี

Code19SWQ/ERQ องค์ละ

 

ตัวอย่างที่ 17

YWP1TP09CP

YWP2TP09CP

เทพพนม ชาย หญิง

สูง 9 นิ้ว เพ้นท์สี

Code19MWQ/LRQ องค์ละ

 

ตัวอย่างที่ 18

YWP1TP13CP

YWP2TP13CP

เทพพนม คุกเข่า ชาย หญิง สูง 13 นิ้ว

ทองเหลือง เพ้นท์สี

องค์ละ Code19ORQX/JPZX

 

ตัวอย่างที่ 19

YWP1TP24CP

YWP2TP24CP

เทพพนม คุกเข่า ชาย หญิง สูง 24 นิ้ว

ทองเหลือง เพ้นท์สี

องค์ละ Code15SRZX/RWZX

 

ตัวอย่างที่ 20

YWP1TP31CP

YWP2TP31CP

เทพพนม คุกเข่า ชาย หญิง

สูง 31 นิ้ว

ทองเหลือง รมลาดเข้ม

องค์ละ Code19KSZX/ORZX

 

ตัวอย่างที่ 21

YWP1VS12CP

จตุโลกบาล

สูง 15 นิ้ว เพ้นท์สี

องค์ละ Code19OZX/JOZX

 

ตัวอย่างที่ 22

YWP2DN08CP

ตัวละคร หญิง

สูง 8 นิ้ว เพ้นท์สี

Code19MWQX/OZXX

 

ตัวอย่างที่ 23

YWP2DN12CP

ตัวละคร หญิง

สูง 12 นิ้ว เพ้นท์สี

Code19RWQX/JSZX

 

ตัวอย่างที่ 24

YWP2GN15CP

กินนรี ถือดอกบัว

สูง 15 นิ้ว เพ้นท์สี

Code19JSZX/SEZX

 

ตัวอย่างที่ 25

YWP2GN31CP

กินรี สูง 31 นิ้ว

ถือดอกบัว เพ้นท์สี

องค์ละ Code19RQZXX/JSQZX

 

ตัวอย่างที่ 26

YWP2TP19CP

YWP1TP19CP

เทพพนม คุกเข่า ชาย หญิง

สูง 19 นิ้ว ทองเหลือง เพ้นท์สี

องค์ละ Code19JRZX/MRZX

 

ตัวอย่างที่ 27

YWP2TP71CP

YWP2TP31CP

เทพพนม คุกเข่า ชาย หญิง

สูง 1.8 เมตร ทองเหลือง

รมลาดเข้ม

องค์ละ Code19LRQZXX/JRZZXX

 

*********

*********