ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

 

เจดีย์ทองเหลือง

ขนาดใหญ่พิเศษ

VERY BIG PAGODA

********

แบบที่ 1

เจดีย์จีน

 

แบบที่ 2

เจดีย์ไต้หวัน

 

แบบที่ 3

เจดีย์ทองเหลือง

H 100 W 95 D 95 cm

 

แบบที่ 4

เจดีย์ทองเหลือง

H 132 W 63 D 63 cm

Code12SellCBORQZXTX

 

แบบที่ 5

เจดีย์ทองเหลือง

H 161 W 62 D 62 cm

Code12SellRBJSZZXKX

 

แบบที่ 6

เจดีย์ทองเหลือง

H 490 D165 W165 cm

Code12SellTBKRZZXXOX

 

แบบที่ 7

เจดีย์ทองเหลือง ทรงลังกา

H 82 W 46 D 46 cm

Code12SellRBSOQZXTX

 

แบบที่ 8

เจดีย์ทองเหลือง ทรงลังกา

รูปนี้ปิดทองคำ และ ติดคริสตรัล

H 135 W 76 D 76 cm

Code12SellKBJSZZXXVX

*********

*********