ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

 

ระฆังทองเหลืองธรรมดา และ ระฆังลงหิน

Brass Bell

and Bronze Bell

*********

ตัวอย่าง

194IBE3HXP

ระฆัง ทองเหลือง 3.5 กำ

Code19BXKQZXVT กี้.

 

แบบที่ 1

ระฆังทองเหลือง ธรรมดา

Sample of Brass Bell

 

แบบที่ 2

ระฆัง ลงหิน

Sample of Bronze Bell

 

แบบที่ 3

ระฆังสามกษัตริย์ 5 กำ ครึ่ง

H 85 W 43 cm

Special Bronze Bell

size 5.5 GUM

 

แบบที่ 4

ระฆังสามกษัตริย์ 6 กำ

H 47 W 92 cm

Special Bronze Bell

size 6 GUM

 

แบบที่ 5

ระฆังสามกษัตริย์ 6 กำ ครึ่ง

H 98 W 51 cm

Special Bronze Bell

size 6.5 GUM

 

แบบที่ 6

ระฆังสามกษัตริย์ 7 กำ

H 105 W 53 cm

Special Bronze Bell

size 7 GUM

 

แบบที่ 7

ระฆังทองเหลือง 8 กำ

สูง 124 ซม ปากกว้าง 62 ซม

Height 124 cm

Width 62 cm

Bronze Bell size 8 GUM

 

แบบที่ 8

ระฆังทองเหลือง 9 กำ

สูง 133 ปากกว้าง 66 ซม

Height 133 cm

Width 66 cm

Bronze Bell size 9 GUM

 

แบบที่ 9

ขนาด พิเศษ 12 กำ

สูง 187 ซม ปากกว้าง 85 ซม

Height 187 cm

Width 85 cm

Bronze Bell size 12 GUM

 

แบบที่ 9

ขนาด พิเศษ 12 กำ

สูง 187 ซม ปากกว้าง 85 ซม

Height 187 cm

Width 85 cm

Bronze Bell size 12 GUM

 

แบบที่ 10

ขนาด พิเศษ 15 กำ

(เน้นรูปร่าง ไม่เน้นเสียง)

เป็นระฆังโชว์ความใหญ่

สูง 240 ซม ปากกว้าง 129 ซม

ลายพญานาค

Brass Bell size 15 GUM

Height 240 cm Width 129 cm

 

แบบที่ 11

ขนาด พิเศษ 15 กำ

(เน้นรูปร่าง ไม่เน้นเสียง)

เป็นระฆังโชว์ความใหญ่

สูง 255 ซม ปากกว้าง 129 ซม

ลายมังกร

Brass Bell size 15 GUM

Hieght 240 cm Width 129 cm

 

 

ตารางขนาด

ของระฆังทองเหลือง และ ระฆังลงหิน

 

*******

ระฆังหัวระเบิด

 

แบบที่ 1

ระฆังหัวระเบิด ทรงตรง

 

แบบที่ 2

ระฆังหัวระเบิด ส่วนหัว

 

แบบที่ 3

ระฆังหัวระเบิด ทรงสุ่มไก่

ปากกว้าง 42 ซม สูง 114 ซม

 

 

*********

*********