ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

สิงห์ไทย

*********

แบบที่ 1

WIC1SF05FB

สิงห์ ออกรบ 5 นิ้ว

สีมันปู

Code18BXJQZXVT

วชญ.

H26 W17 D8 ซม

 

 

แบบที่ 1A

WIC1SF05XB

สิงห์ เชิญธง 5 นิ้ว

สีมันปู

Code18BXJQZXVT

วชญ.

H39 W31 D8 ซม

(ฐาน 12x8 ซม)

 

แบบที่ 2

สิงห์ 18 ซม

H 18 W 9 D 10 cm

รหัส KSL (Size 8 นิ้ว)

ตัวละ Code09VBKRQXGX

 

แบบที่ 2A

สิงห์ 18 ซม

H 18 W 9 D 10 cm

รหัส KSL (Size 8 นิ้ว)

ตัวละ Code09VBKRQXGX

 

แบบที่ 2

สิงห์ 26 ซม

H 26 W 12 D 13 cm

 

แบบที่ 2

สิงห์ 26 ซม

H 26 W 12 D 13 cm

 

แบบที่ 3

สิงห์ 40 ซม

H 40 W 18 D 19 cm

 

แบบที่ 3

สิงห์ 40 ซม

H 40 W 18 D 19 cm

 

แบบที่ 5 รอรูป Update

แบบที่ 4

สิงห์ สูง 60 ซม รหัส KSL

(ขนาด 24 นิ้ว)

ตัวละ Code09VBKRZXGX

คู่ละ Code15SellCGSWQZXBX

 

แบบที่ 5

สิงห์ สูง 30 นิ้ว รหัส KSL

ตัวละ Code09TBJKQZXGX

 

 

 

แบบที่ 7

แบบที่ 6

สิงห์ สูง 100 ซม

รหัส KSL (ขนาด 40 นิ้ว)

ตัวละ Code07VBJMQZXGX

ตัวละ Code15SellCDMZZXXTX

 

แบบที่ 7

แบบที่ 8

สิงห์ สูง 117 ซม

ตัวละ Code15SellCBLRQZXBX

 

แบบที่ 9

สิงห์ สูง 165 กว้าว 45 ลึก 100 ซม

ตัวละ Code15SellCBJOZZXXBX

 

*********

*********