ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

วัว

*********

แบบที่ 1

วัว สูง 69 ยาว 127 ซม

ตัวละ Code14SellCBORQZXDX

ราคาคือ ทองเหลือง ผิวลงทราย

*********

*********