ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

วารีกุญชร

*********

 

แบบที่ 1

สัตว์ในตำนาน วารีกุญชร พิมพ์ รง

H 138 W 66 D 91 cm

Code14SellCBJSZZXXDX

 

แบบที่ 2

แบบที่ 3

กุญชรปักษา 5 นิ้ว พิมพ์ วช

H 40 W 14 D 27 cm

Code10CXJSRQDX

 

แบบที่ 3

กุญชรปักษา 5 นิ้ว พิมพ์ วช

H 40 W 14 D 27 cm

Code10CXJSRQDX

 

แบบที่ 4

คชสี 5 นิ้ว พิมพ์ วช

H 26 W 13 D 25 cm

Code10CXJWZXDX

 

แบบที่ 4

คชสี 5 นิ้ว พิมพ์ วช

H 26 W 13 D 25 cm

Code10CXJWZXDX

 

*********

*********