บ.เจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ตราแผ่นดิน

(งานทองเหลืองหล่อ)

*********

รูปตัวอย่าง

ตราแผ่นดิน (งานทองเหลืองหล่อ)

FAC1LS4740

ตราแผ่นดิน

ขนาด 47x40 ซม

ทองเหลือง ลงทราย จช.

 

*********

ตราแผ่นดินของไทย

คือตราพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์

เทพพาหนะของพระนารายณ์

ใช้เป็นสัญลักษณ์ของพระราชอำนาจแห่ง

พระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของชาติ

และเป็นองค์อวตารของพระนารายณ์

ตามแนวคิดสมมุติเทพ

โดยเริ่มใช้มาตั้งแต่รัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ตั้งแต่หลัง พ.ศ. 2436

*********

*********