ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

พานทองเหลือง

ดุนลาย ชุบกะไหล่ทอง

*********

ตัวอย่างพานทองเหลือง

ดุนลาย ชุบกะไหล่ทอง

ตัวอย่างที่ 1

พานทองเหลือง ดุนลาย 6 นิ้ว

ชุบกะไหล่ทอง

มีแผ่นไม้อัดปูผ้าทอง

 

ตัวอย่างที่ 2

พานทองเหลือง ดุนลาย 8 นิ้ว

ชุบกะไหล่ทอง

มีแผ่นไม้อัดปูผ้าทอง

 

ตัวอย่างที่ 3

พานทองเหลือง ดุนลาย 9 นิ้ว

ชุบกะไหล่ทอง

มีแผ่นไม้อัดปูผ้าทอง

 

********

ราคาแผ่นไม้อัดปูผ้าทอง

6 นิ้ว ขายแผ่นละ Code19SellCVJRQDX

7 นิ้ว ขายแผ่นละ Code19SellCGSZXEX

8 นิ้ว ขายแผ่นละ Code19SellADSRQTX

9 นิ้ว ขายแผ่นละ Code19SellGDMZXTX

 

*********

*********