ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

 

รางตาลปัตร

*********

รูปที่ 1

รางตาลปัตร

แบบ 1 แถว

ไม้สัก ขัดสีเนื้อไม้

 

รูปที่ 2

รางตาลปัตร

แบบ 1 แถว

ไม้สัก ขัดสีเนื้อไม้

 

รูปที่ 3

รางตาลปัตร

แบบ 2 แถว

ในรูป แถวละ 12 รู

รวมเป็น 24 รู

ไม้สัก ขัดสีเนื้อไม้

Code18CGKQZXGX

Code18SellVBLQZXTX

 

รูปที่ 4

รางตาลปัตร

แบบ 2 แถว

ในรูป แถวละ 12 รู

รวมเป็น 24 รู

ไม้สัก ขัดสีเนื้อไม้

Code18CGKQZXGX

Code18SellVBLQZXTX

 

รูปที่ 5

รางตาลปัตร

แบบ 3 แถว

ไม้สัก ขัดสีเนื้อไม้

H 132 W 160 D 65 cm

Code12VXERZXGX

 

รูปที่ 6

รางตาลปัตร

แบบ 3 แถว

ไม้สัก ขัดสีเนื้อไม้

H 132 W 160 D 65 cm

Code12VXERZXGX

 

*********

*********