ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

พรมเปอร์เซีย

*********

 

พรมเปอร์เซีย

มีขนาดดังต่อไปนี้

1.05 x 1.5 เมตร Code16VSKRQKR

1.6 x 2.1 เมตร Code16JDLRQRX

1.9 x 2.6 เมตร Code16RDJWZXWX

2.1 x 3.1 เมตร Code16KXJKZXKX

3 x 4 เมตร Code16JVSOZXSO

*********

*********