ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

ดอกบัว (อลูมิเนียม)

จัดใส่ภาชนะต่างๆ

*********

ตัวอย่างที่ 1

ดอกบัวทอง ใส่โตกไม้

สูง 150 ซม

ดอกบัว ทำจาก อลูมิเนียม

Code16MZZXX/JOQZX

Code16SellCDKPQZXGX

Code ต่อคู่

 

ตัวอย่างที่ 2

ดอกบัวชมพู ใส่โตกไม้

สูง 150 ซม

ดอกบัว ทำจาก อลูมิเนียม

Code16MZZXX/JOQZX

Code16SellCDKPQZXGX

Code ต่อคู่

 

ตัวอย่างที่ 3

ดอกบัวทอง ฐานกลีบบัว

สูง 180 ซม

ดอกบัว ทำจาก อลูมิเนียม

Code16KZZXX/SKQZX

Code16SellCDKEPQZXGX

ต่อคู่

 

ตัวอย่างที่ 4

ดอกบัวชมพู ใส่กระถางขาว

สูง 160 ซม

ดอกบัว ทำจาก อลูมิเนียม

Code16LZZXX/KSQZX

Code16SellCDPWQZXGX

Code ต่อคู่

*********

*********