ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

 

ของถวายพระ

OFFERING SET FOR MONK

แบบจัดเป็นชุดสำเร็จรูป

*********

แบบที่ 1 (TYPE 1)

กระเป๋าชุดใหญ่ BAG SET (LARGE)

Code12VBEMQGX 950B

 

แบบที่ 2 (TYPE 2)

กระเป๋าเอกสาร 2 หู

HANDY BAG WITH TWO HOLDER

Code12CDSJQGX 380B

 

แบบที่ 3 (TYPE 3)

กระเป๋าเอกสารเจมส์บอนด์

JAMES BOND BAG

Code12CDSJQGX 380B

 

แบบที่ 4 (TYPE 4)

กระเป๋าเอกสารโน๊ตบุ๊ค

NOTEBOOK BAG

Code12CDSJQGX 380B

 

แบบที่ 5 (TYPE 5)

กระเป๋าชุดเล็ก

BAG SET (SMALL)

Code12CDJEQGX 280B

 

แบบที่ 6 (TYPE 6)

กระเป๋ายา

MEDICINE BAG (ONLY BAG)

Code12CDJEQGX 280B

 

แบบที่ 7 (TYPE 7)

กระเป๋าชุดกลาง

BAG SET (MEDIUM)

Code12CDSJQGX 340B

 

*********

*********