ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

 

หัวใจพระ

เป็นงานตีมือ ทองเหลือง ชุบเงิน

*********

แบบที่ 1

ชุดหัวใจพระเจ้า จิ๋ว

Code15CBJRQBX

Code15SellCGRZXTX

 

แบบที่ 2

หัวใจพระ ขนาด 6 นิ้ว

กว้าง 20 ซม ยาว 40 ซม

Code11AXJWZXBC

 

แบบที่ 3

หัวใจพระ ทองเหลือง

กว้าง 15 ซม ยาว 45 ซม

Code11ABEQZXDX

Code15SellVBPQZXTX

 

แบบที่ 4

หัวใจพระ 18 นิ้ว

ขนาด กว้าง 56 ซม ยาว 102 ซม

Code12VBLQZXTX

แบบที่ 5

FAC1H0812Y

หัวใจพระ ขนาด 8x12 นิ้ว

ทองเหลือง พ่นสีทอง

จช.

*********

*********