ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

 

ราชวัตร

สำหรับประกอบพิธี

*********

ราชวัตร

สูง 1 เมตร กว้าง 1 เมตร ต่อบาน

Code12TBJKZXGX ต่อ มุม

 

ฉัตรเข้ามุม สำหรับ ราชวัตร

9 ชั้น สูงรวมก้าน 250 ซม

Code14CBOZXGX ต้นละ

 

*********

*********