ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

 

ตุ๊กตาเณร

กระปุกออมสิน

*********

ตุ๊กตาเณร กระปุกออมสิน เล็ก

H 17 W 6 D 6 cm

Code11ABJKQGX

 

ตุ๊กตาเณร กระปุกออมสิน ใหญ่

H 35 W 10 D 11 cm

Code11ABMWQDX

 

ตุ๊กตาเณร กระปุกออมสิน ใหญ่

H 35 W 12 D 13 cm

Code11ABMWQDX

 

ตุ๊กตาเณร กระปุกออมสิน กลาง

H 22 W 15 D 11 cm

Code11ABSMQCX

 

ตุ๊กตาเณร กระปุกออมสิน กลาง

H 24 W 12 D 13 cm

Code11ABSMQCX

 

ตุ๊กตาเณร กระปุกออมสิน กลาง

H 24 W 16 D 14 cm

Code11ABSMQCX

 

ตุ๊กตาเณร กระปุกออมสิน กลาง

H 27 W 11 D 11 cm

Code11ABSMQCX

 

ตุ๊กตาเณร กระปุกออมสิน กลาง

H 27 W 12 D 12 cm

Code11ABSMQCX

*********

*********