ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

 

ลูกแก้ว

*********

ลูกแก้วแท้

มีหลายขนาด ดังนี้

วัดตามเส้นผ่าศูนย์กลาง

3 ซม Code11ACSRXB

5 ซม Cod11ACEQXQ

8 ซม Code11ABJSQXQ

11 ซม Code11ADSRQXB

15 ซม Code11CDOZXBX

20 ซม Code11ACSZQXB

 

*********

*********