ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

 

สร้อยสังวาลย์

สำหรับ

พระพุทธชินราช

***********

ตัวอย่าง สร้อยสังวาลย์ 20 นิ้ว

 

ตัวอย่าง 30 นิ้ว และ 40 นิ้ว

รูปนี้เป็นตัวอย่าง

สร้อยสังวาลย์ สำหรับ

พระพุทธชินราชหน้านัก 30" และ 40"

ทางร้าน มีทุกขนาดที่ต้องการ

ลวดลายจะแตกต่างกันไปตามขนาดของพระ

*********

*********