ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

 

กำแพงศอก

*********

แบบที่ 1

กำแพงศอก ไฟเบอร์ ผสมงานไม้

ขนาดภายนอก H 57 W 29 D 11 cm

ภายใน H 33 W 11 cm

 

แบบที่ 2

กำแพงศอก อลูมิเนียม เล็ก

ขนาดภายนอก H 38 W 20 D 9 cm

ภายใน H 29 W 10 cm

 

แบบที่ 3

กำแพงศอก อลูมิเนียม กลาง

ขนาดภายนอก H 43 W 20 D 9 cm

ภายใน H 32 W 11 cm

 

แบบที่ 4

กำแพงศอก อลูมิเนียม ใหญ่

ขนาดภายนอก H 45 W 24 D 10 cm

ภายใน H 37 W 12 cm

 

*********

*********