ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

 

กระจกสิงห์โตคาบดาบ

**********

สิงห์โตคาบดาบ

มีขนาด 5" , 6" , 7" , 8"

 

กระจก 8 เหลี่ยม

สิงห์โตคาบดาบ

มีขนาด 8"x8" และ 10"x10"

 

กระจก 4 เหลี่ยม

สิงห์โตคาบดาบ

มีขนาด 7"x10" และ 10"x14"

 

*********

*********