ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

 

พุ่มทองเหลือง

**********

แบบที่ 1

พุ่มทองเหลือง

H 56 W 23 cm

ใบละ

Code12SellVBOQZXGX

 

แบบที่ 2

พุ่มทองเหลือง

H 56 W 26 cm

ใบะล

Code12SellTBPQZXDX

 

แบบที่ 3

พุ่มทองเหลือง

H 58 W 26 cm

ใบละ

Code12SellVBJZZXXCX

 

แบบที่ 4

พุ่มทองเหลือง

H 84 W 23 cm มีพาน

ใบละ

Code12SellBGSWQZXGX

 

แบบที่ 5

พุ่มทองเหลือง

H 84 W 40 cm

ใบละ

Code12SellVAJOQZBX

 

แบบที่ 6

พุ่มทองเหลือง อ้วน 15 นิ้ว

รหัส บม

H 85 W 18 D 18 cm

คู่ละ

Code13CBJEQZGX

 

แบบที่ 7

พุ่มทองเหลือง

H 87 W 38 cm

ใบละ

Code12SellABJPQZXCX

 

แบบที่ 8

พุ่มทองเหลือง

H 89 W 38 cm

ใบละ

Code18SellMVSWQZXVX

 

แบบที่ 9

พุ่มทองเหลือง

H 89 W 40 cm

ใบละ

Code18SellRXSRQZXGX

 

แบบที่ 10

พุ่มทองเหลือง

H 133 W 60 cm

ใบละ

Code18SellGXORZZVM

 

แบบที่ 11

พุ่มทองเหลือง

H 202 W 60 D 60 cm

ไม่มีพานรัฐธรรมนูญรอง

(ใบขาวมือ)

ใบละ

Code18SellCDJSZZXXDX

 

แบบที่ 12

พุ่มทองเหลือง

H 202 W 60 D 60 cm

มีพานรัฐธรรมนูญรอง

ใบละ

Code18SellDXJOZZVX

 

*********

*********