ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

 

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

พุ่มทองเหลือง ฉลุ

ไฟฟ้า ลงยา และ ติดเพชร

*********

แบบที่ 1

พุ่มทองเหลือง ฉลุ

แบบไฟฟ้า

ชุบเงิน ชุบทอง

มีขนาด 4" 6" 7" 8"

12" 14" 15" 18" 20"

 

แบบที่ 2

ตัวอย่าง

งาน ชุบทอง ลงยา

พุ่มทองเหลือง ฉลุ

พานอลูมิเนียม + ไฟฟ้า

 

แบบที่ 3

พุ่มทองเหลือง ฉลุ 4 นิ้ว

พานกลีบบัว 4"

ปิดทองคำ ลงยา

ติดลายเยอะ

Code18CGLKZXXVX/คู่

Code18SellVGJSRZXTX/คู่

รหัส อ+อก

 

แบบที่ 4

พุ่มทองเหลือง ฉลุ 6 นิ้ว

พานหนามเตย 5 นิ้ว

ปิดทองคำ ลงยา

ติดลายเยอะ

Code18CGJWEZXVX/คู่

Code18SellTCJPRZXDX/คู่

รหัส อ+อก

 

แบบที่ 5

พุ่มทองเหลือง ฉลุ 7 นิ้ว

พานหนายเตย 6 นิ้ว

ปิดทองคำ ลงยา

ติดลายเยอะ

Code18SGJREZXVX/คู่

Code18SellDXSERZXVX/คู่

รหัส อ+อก

 

แบบที่ 6

พุ่มทองเหลือง ฉลุ 8 นิ้ว

พานหนามเตย 8 นิ้ว

ปิดทองคำ ลงยา

ติดลายเยอะ

Code18KGSWJZXDX/คู่

Code18SellDXMSQZXTX/คู่

รหัส อ+อก

 

แบบที่ 7

ตัวอย่าง

งานติด Crystal

พุ่มทองเหลือง ฉลุ

 

แบบที่ 8

ตัวอย่าง

งานติด Crystal

พุ่มทองเหลือง ฉลุ

 

แบบที่ 9

ตัวอย่าง

งานติด Crystal

พุ่มทองเหลือง ฉลุ

 

แบบที่ 10

ตัวอย่าง ติด Crystal

พุ่มทองเหลือง ฉลุ 12 นิ้ว

 

*********

*********